GENERAAL KAPITTEL 2023

‘Durf risico’s te nemen voor God en voor de mensheid – Onze creatieve loyaliteit’

is het motto van het Generaal Kapittel dat van 1 t/m 21 mei in Rome wordt gehouden.

Naast 5 leden van het Generaal Bestuur, de econoom en secretaris, nemen 45 montfortanen deel aan dit Generaal Kapittel. Namens Nederland zijn Charles Leta en ondergetekende vertegenwoordigd. De eerste dagen staan op de agenda het verslag van het Generaal Bestuur, de financiën en de verslagen van de 19 entiteiten. Op 8 en 9 mei voorbereiding op de verkiezing van een nieuwe Generaal-Overste. Op 16 mei worden de bestuursleden gekozen. Op 18 mei een privé-audiëntie bij paus Franciscus. De overige dagen worden vooral gevuld met workshops in diverse taalgroepen. Op 21 mei is de afsluitende eucharistieviering met kardinaal Carballo als voorganger.

Peter Denneman smm

De makers van het logo voor dit Generaal Kapittel geven de volgende uitleg:

In het midden van het logo staat een kruis. Grafisch gezien is dit het kleinste teken, maar door het werk van de Geest, vertrekken vanuit dat teken de pijlen die naar de uiteinden van de wereld gaan (een cirkel). De kracht van het kruis, aanstootgevend en onbeduidend in de ogen van de wereld, is de enige kracht die de vernieuwende trouw kan voortbrengen. In het logo staan veel kleuren die de continenten en ons missionair charisma weergeven. De pijlen zijn een symbool van de daadkracht van de Geest, zo zijn ook wij geroepen om te leven. De vernieuwende dimensie en de “uitgaande” dynamiek worden weergegeven door de verschillende richtingen en wegen die worden afgelegd door de pijlen die eeuwig vertellen over het werk dat God heeft voltooid in en door Maria.

 

 

Gebed voor het Generaal Kapittel 2023

Missionarissen van Montfort

________________________________________________

RISICO'S DURVEN NEMEN VOOR GOD EN VOOR DE MENSHEID

Onze creatieve loyaliteit

 

God onze Vader,

gedenk uw Congregatie

die u in uw hart bezat en

die uw Zoon toevertrouwde aan Maria, zijn moeder.

 

Kijk naar ons in onze armoede en beperkingen.

Ontvang en transformeer ze met uw eigen kracht,

zodat uw koninkrijk in ons en door ons komt.

 

Moge uw Geest van liefde

ons ware promotors maken van gemeenschap en deelname

aan de zending van de Kerk,

naar het voorbeeld van uw dienaar, Louis-Marie de Montfort.

 

Moge uw licht onze voetstappen leiden

om trouw te blijven aan onze missionaire opdracht binnen de Kerk:

het vestigen van de heerschappij

van Jezus door Maria.

 

Moge dit goddelijk vuur ons de durf geven

om risico's te nemen, zonder angst,

zodat wij met nieuwe missionaire initiatieven doeltreffend kunnen reageren

op de behoeftes van de meest kwetsbare mensheid.

Door Christus, onze Heer. Amen.

 

Maria, Koningin van de Apostelen,  bid voor ons.

Heilige Louis-Marie de Montfort,  bid voor ons.

Zalige Marie-Louise van Trichet,  bid voor ons.

 

Openingsceremonie van het Generaal Kapittel 2023

 

Sitio Agar (Brazilië)

Op verzoek van Generaal-Overste Luiz Stefani, heeft broeder Antoon van Noije smm, Nederlands missionaris in Brazilië, een videopresentatie gemaakt over het 30-jarig bestaan van de Sitio Agar op 12 oktober 2023. Deze presentatie zal tijdens het Generaal Kapittel getoond worden.

De Sitio Agar is een veilige plek voor kinderen en jongeren die thuis in een risicosituatie leven, HIV of aids-geïnfecteerde en/of door de ouders verstoten kinderen, maar ook voor ouderen. Niet alle kinderen kunnen gered worden, maar er wordt wel voor gezorgd dat zij zo lang mogelijk een menswaardig leven kunnen leiden.

Voor de viering van het 30-jarig bestaan van Sitio Agar zijn de overste van de Nederlandse Vice-Provincie, Peter Denneman smm en econoom, broeder Jan Lathouwers smm, uitgenodigd. Zij zullen in oktober naar Brazilië afreizen.

 

 

Verkiezing Generaal Bestuur

Op 9 mei kiest het Generaal Kapittel Dwi Watun, geboren in Jakarta Indonesië, als Generaal-Overste. Enkele dagen daarna wordt als vicaris gekozen de in Italië geboren Marco Pasinato, hij was reeds assistent in het vorig Generaal Bestuur. Daarnaast worden als assistenten gekozen Jesús Cucho, geboren in Peru, Paul Lonely Mashonga, geboren in Malawi en Prem Kumar, geboren in India.
(Voor meer informatie zie het kopje 'montfortanen' - 'generale raad').

Audiëntie bij de Paus

De audiëntie bij Paus Franciscus vindt plaats op 20 mei. De Paus roept op tot moed en creativiteit om tot dialoog en vrede te komen. Ook wordt Olivier Maire herdacht, de in 2021 in Frankrijk vermoorde montfortaan.

Onze wereld heeft dringend behoefte aan gastvrijheid

Gastvrijheid was een fundamentele dimensie van Maria's leven en missie. Naar haar voorbeeld roep ik u op die uit te oefenen in uw huizen en tegenover de mensen die God u toevertrouwt. Onze wereld heeft grote behoefte aan gastvrijheid en, in die gastvrijheid, aan creativiteit, zodat we iedereen nabij kunnen zijn, ook in nieuwe situaties die een dringend antwoord vereisen, drong Paus Franciscus aan en beschreef vervolgens het multiculturele en intergenerationele gezicht van de Congregatie.

Mariale tederheid en toewijding aan het Onbevlekt Hart

Ten slotte moedigt de Paus ons aan tederheid te ontwikkelen. Hij herinnert ons eraan dat de bovengenoemde deugden gedijen wanneer mensen zich geliefd en gerespecteerd voelen. "Montfort heeft ons dit geleerd door ons de tedere armen van Maria te tonen, die ons allen als haar kinderen verwelkomt" (vgl. Verhandeling over de ware devotie tot Maria, nr. 48).

Pater Olivier Maire (1960-2021) was hiervan een getuige, herinnert Franciscus. Hij stierf omdat hij in de communiteit een man had opgenomen die een fout had gemaakt, een zeer problematische persoon, aan wie hij niettemin een thuis en hoop voor de toekomst wilde geven. Zijn edelmoedigheid en moed hebben hem het leven gekost, voor een dwaze en onverklaarbare daad, en terwijl ik zijn ouders en geliefden, hier aanwezig, omhels, nodig ik u allen uit om zijn voorbeeld te volgen: ‘hij verwelkomde een broeder door hem te vergeven voor zijn verleden en hem te omhelzen zonder te calculeren, door hem alleen liefde te willen geven, met tederheid’. We moeten zo broodnodig leren om op deze manier lief te hebben, om in deze liefde te groeien, zei de Paus en legde uit waarom hij in 2022 de Kerk en de hele wereld, in het bijzonder Oekraïne en Rusland, wilde toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria.

Paus Franciscus besloot met het verzoek aan het Gezelschap van Maria te bidden voor wereldvrede.

 

Afsluitingsceremonie van het Generaal Kapittel 2023