GENERAAL KAPITTEL 2023

‘Durf risico’s te nemen voor God en voor de mensheid – Onze creatieve loyaliteit’

is het motto van het Generaal Kapittel dat van 1 t/m 21 mei in Rome wordt gehouden.

Naast 5 leden van het Generaal Bestuur, de econoom en secretaris, nemen 45 montfortanen deel aan dit Generaal Kapittel. Namens Nederland zijn Charles Leta en ondergetekende vertegenwoordigd. De eerste dagen staan op de agenda het verslag van het Generaal Bestuur, de financiën en de verslagen van de 19 entiteiten. Op 8 en 9 mei voorbereiding op de verkiezing van een nieuwe Generaal-Overste. Op 16 mei worden de bestuursleden gekozen. Op 18 mei een privé-audiëntie bij paus Franciscus. De overige dagen worden vooral gevuld met workshops in diverse taalgroepen. Op 21 mei is de afsluitende eucharistieviering met kardinaal Carballo als voorganger.

Peter Denneman smm

De makers van het logo voor dit Generaal Kapittel geven de volgende uitleg:

In het midden van het logo staat een kruis. Grafisch gezien is dit het kleinste teken, maar door het werk van de Geest, vertrekken vanuit dat teken de pijlen die naar de uiteinden van de wereld gaan (een cirkel). De kracht van het kruis, aanstootgevend en onbeduidend in de ogen van de wereld, is de enige kracht die de vernieuwende trouw kan voortbrengen. In het logo staan veel kleuren die de continenten en ons missionair charisma weergeven. De pijlen zijn een symbool van de daadkracht van de Geest, zo zijn ook wij geroepen om te leven. De vernieuwende dimensie en de “uitgaande” dynamiek worden weergegeven door de verschillende richtingen en wegen die worden afgelegd door de pijlen die eeuwig vertellen over het werk dat God heeft voltooid in en door Maria.

 

 

Gebed voor het Generaal Kapittel 2023

Missionarissen van Montfort

________________________________________________

RISICO'S DURVEN NEMEN VOOR GOD EN VOOR DE MENSHEID

Onze creatieve loyaliteit

 

God onze Vader,

gedenk uw Congregatie

die u in uw hart bezat en

die uw Zoon toevertrouwde aan Maria, zijn moeder.

 

Kijk naar ons in onze armoede en beperkingen.

Ontvang en transformeer ze met uw eigen kracht,

zodat uw koninkrijk in ons en door ons komt.

 

Moge uw Geest van liefde

ons ware promotors maken van gemeenschap en deelname

aan de zending van de Kerk,

naar het voorbeeld van uw dienaar, Louis-Marie de Montfort.

 

Moge uw licht onze voetstappen leiden

om trouw te blijven aan onze missionaire opdracht binnen de Kerk:

het vestigen van de heerschappij

van Jezus door Maria.

 

Moge dit goddelijk vuur ons de durf geven

om risico's te nemen, zonder angst,

zodat wij met nieuwe missionaire initiatieven doeltreffend kunnen reageren

op de behoeftes van de meest kwetsbare mensheid.

Door Christus, onze Heer. Amen.

 

Maria, Koningin van de Apostelen,  bid voor ons.

Heilige Louis-Marie de Montfort,  bid voor ons.

Zalige Marie-Louise van Trichet,  bid voor ons.

 

Openingsceremonie van het Generaal Kapittel 2023

 

Sitio Agar (Brazilië)

Op verzoek van Generaal-Overste Luiz Stefani, heeft broeder Antoon van Noije smm, Nederlands missionaris in Brazilië, een videopresentatie gemaakt over het 30-jarig bestaan van de Sitio Agar op 12 oktober 2023. Deze presentatie zal tijdens het Generaal Kapittel getoond worden.

De Sitio Agar is een veilige plek voor kinderen en jongeren die thuis in een risicosituatie leven, HIV of aids-geïnfecteerde en/of door de ouders verstoten kinderen, maar ook voor ouderen. Niet alle kinderen kunnen gered worden, maar er wordt wel voor gezorgd dat zij zo lang mogelijk een menswaardig leven kunnen leiden.

Voor de viering van het 30-jarig bestaan van Sitio Agar zijn de overste van de Nederlandse Vice-Provincie, Peter Denneman smm en econoom, broeder Jan Lathouwers smm, uitgenodigd. Zij zullen in oktober naar Brazilië afreizen.