Gerard Henricus Maria Theresia Hochstenbach

Gerard Henricus Maria Theresia Hochstenbach

Geboren: 09-08-1931 te Heerlen

Ingetreden: 1952 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1953 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1958 te Oirschot

Priesterwijding: 08-03-1959 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1944-1952 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1953-1955 Filosofie Oirschot

1955-1959 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1959-1963 Ngabu Malawi

1963-1966 Port Herald Malawi

1966-1968 Ngabu Malawi

1968-1980 Muona Malawi secretaris van mgr. E. Vroemen

1980-1982 Nantipwili Malawi regionaal Blantyre/Chikwawa

Overleden 13-05-1982 te Muona in Malawi

Begraven 15-05-1982 te Nantipwili in Malawi