Gerardus (Gerard) Marinus Schrama

Gerardus (Gerard) Marinus Schrama

Geboren: 10-08-1928 te Voorschoten

Ingetreden: 1951 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1952 te Meerssen

Eeuw.  geloften: 08-09-1957 te Oirschot

Priesterwijding: 16-03-1958 te Oirschot

Gewijd door:  mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1943-1951 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1952-1954 Filosofie Oirschot       

1954-1958 Theologie Oirschot       

1958-1959 Pastoraal Leuven België

1967-1968 past studie Gaba Oeganda 

 

in dienst van de congregatie

1959-1961 medepastor Mulanje Malawi      

1961-1962 medepastor Blantyre Malawi      

1962-1964 catecheet/rector nov.Mary View Malawi      

1964-1967 zielzorg Mzedi  Malawi      

1967-1967 pastor Masanjala+Lirangwe Malawi      

1968-1974 catecheet Blantyre Malawi      

1974-1981 internaat Voorschoten Ber.      

1981-1991 Bond zonder Naam Voorschoten Ber.      

1991-1994 assistenties Voorschoten Ber.      

1994-2000 archivering Ned. Prov.Voorschoten Ber.      

2000-2001 Voorschoten Ber.      

2001-2006 Voorschoten Flat      

2006-2010 rustend Vroenhof              

 

Overleden 24-02-2010 te Maastricht

Begraven  02-03-2010 te Schimmert