Gerardus Ludovicus Snijders

Gerardus Ludovicus Snijders

Geboren: 21-06-1915 te Maastricht

Ingetreden: 1935 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1936 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1941 te Oirschot

Priesterwijding: 19-03-1942 te Oirschot

Gewijd door: mgr. T.A.L.M. v. Roosmalen, bisschop v. Suriname

 

humaniora/vakschool

1927-1933 niet-montfortaans te Maastricht

 

hogere studies

1936-1938 Filosofie Oirschot

1938-1942 Theologie Oirschot

 

in dienst van de congregatie

1942-1943 Schimmert leraar

1943-1945 Rotselaar België leraar scholastikaat

1945-1946 Rotselaar België assistent

1946-1952 Opala Zaïre

1952-1953 Loleka Zaïre

1953-1957 Elisabetha Zaïre leraar Normaalschool

1957-1958 Leuven België studies

1958-1964 Elisabetha Zaïre leraar Normaalschool

1964-1966 Setterich Duitsland rector

1966-1968 Port-de-Paix Haïti leraar seminarie

1968-1975 Lokutu Zaïre leraar Normaalschool

1975-1985 Morisnet België assistent

1985-1990 Vroenhof rustend

 

Overleden 25-08-1990 te Maastricht

Begraven 28-08-1990 te Schimmert