Gerhard Carl Bilo

Gerhard Carl Bilo

Geboren: 14-09-1925 te Brunssum

Ingetreden: 1944 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1945 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1950 te Oirschot

Priesterwijding: 04-03-1951 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1937-1944 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1945-1947 Filosofie Oirschot

1947-1951 Theologie Oirschot

1953-1955 Universiteit Rome Italië Filosofie

1955-1956 Universiteit Leuven België

in dienst van de congregatie

1951-1953 Oirschot leraar

1953-1955 Rome Italië student universiteit

1955-1956 Leuven België student universiteit

1956-1964 Oirschot leraar

1964-1967 Oirschot overste

1967-1971 Oirschot Herben.;+waarnemend tot 1971

1967-1968 Oirschot docent filo GIT Tilb.+predikat

1968-1981 Oirschot docent div. Tilburg Leerg.

1981-1989 Oirschot predikatie en verkondiging

1989-1993 Oisterwijk predikatie

Overleden 04-04-1993 te Roermond

Begraven 08-04-1993 te Brunssum