Gezamenlijke toewijding

hernieuwing doopbeloften

Op maandag 8 december 2014 komen de meeste leden van de Nederlandse provincie samen om het feest van Maria Onbevlekt Ontvangenis in het klooster in Veertig jaar geleden legde  Jan Lathouwers smm op 8 december 1974 zijn eeuwige geloften af. Ook dat is een feestje waard. Hij zal in de viering de overweging houden.

Aansluitend zal de Toewijding worden uitgesproken.