Boek en CD -Gods liefde voor mensen doet me dichten en zingen

Na het Concilie van Trente (1545-1563) komen o.a. in Frankrijk vroomheid en mystiek opnieuw tot bloei. Niet in het minst omdat religieuzen uit allerlei orden en congregaties menigeen weer aan het zingen brengen. Een grote werking gaat uit van Louis-Marie Grignion de Montfort die meer dan 160 liederen schrijft en op muziek zet. In een eenvoudige stijl, maar met veel vaart wordt in zijn teksten en melodieën allerlei aspecten van Gods bekommernis om mensen bezongen.


Een aantal van zijn cantieken worden in Frankrijk en Canada nog steeds gezongen. Bij gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van Montfort zijn in dit boek een zestigtal cantieken voor het eerst uit het Frans vertaald, ingeleid en toegelicht. Mensen die zingen, openen immers hun hart en stijgen boven zichzelf uit. In de reeks ‘Spiritualiteit in de lijn van Louis-Marie Grignion de Montfort’ verscheen eerder van Wiel Logister smm de boeken Geraakt door de nederigheid van God (2013), In de voetstappen van de Gekruisigde (2014), Bidden met Louis-Marie Grignion de Montfort (2016), van Maurice Nijsten de film Vandaag begint de toekomst (2016 DVD) en van Andries Govaart en Frans Bullens de CD Gods liefde voor mensen doet ons zingen (2016).


Wiel Logister, geboren in Nieuwenhagen in 1938, is sinds 1959 lid van de Montfortanen. Hij werkte van 1976-2004 aan de Theologische Faculteit te Tilburg en was van 2002-2011
provinciaal overste.