Gods liefde voor mensen doet me dichten en zingen

Presentatie boek met vertaalde Cantieken van Louis-Marie Grignion de Montfort

Op 8 december 2016 vindt om 15.00 uur in de Expositieruimte voor het Montfortaans erfgoed in de St-Hubertuskerk in Genhout de presentatie plaats van het Boek ‘Gods liefde voor mensen doet me zingen en dichten’. Het boek bevat een zestigtal cantieken van Montfort die voor het eerst uit het Frans zijn vertaald en worden ingeleid en toegelicht door pater Wiel Logister smm.

Zeven van deze cantieken zijn opnieuw vertaald door Andries Govaart, op muziek gezet door Frans Bullen en gezongen door een projectkoor o.l.v. de componist. De gezongen cantieken zijn op een CD gezet die dezelfde middag wordt gepresenteerd.

Er is een speciale CD-box met daarin naast de CD, ook een boekje met de teksten van de cantieken, en een toelichting door de componist en door Andries Govaart. De partituren van de liederen zijn ook beschikbaar.

Presentatie

De presentatie vormt tevens de afsluiting van het Herdenkingsjaar van de 300ste sterfdag van Montfort.

Ad de Keijzer zal een gesproken recensie over boek en CD geven en Wiel Logister geeft een beschouwing over zijn werk. Het projectkoor zal enkele van de cantieken te gehore brengen. De presentatie wordt afgesloten met een drankje en een hapje. De toegang is gratis. Graag wel aanmelden voor 1 december bij het Provincialaat van de Montfortanen.

Louis-Marie Grignion de Montfort

Louis-Marie Grignion de Montfort wordt geboren op 31 januari 1673 geboren in Montfort-sur-Meu, een stadje in Bretagne. Op 5 juni 1700 wordt hij priester gewijd. Hij gaat werken in het huis voor armen en verschoppelingen in Poitiers. Enkele jaren later geeft Montfort enkele missies in Poitiers en omgeving. De stijl van Montfort valt niet bij iedereen in goede aarde. Na enige tijd stuurt de bisschop hem weg. Ten einde raad reist Montfort in 1706 naar Rome. Hij hoopt er een benoeming te krijgen als missionaris in Canada. Paus Clemens XI geeft hem wel de titel ‘apostolisch missionaris’, maar stuurt hem terug naar Frankrijk. Tot aan zijn dood houdt Montfort meer dan 200 preektochten in het Bretonse land. In talloze volksmissies komt hij als pastor en missionaris tot volle ontplooiing. Voor kortere of langere tijd sluiten verschillende priesters zich bij hem aan. Zijn gezondheid gaat sterk achter omdat hij alles van zichzelf vergt en omdat er een poging wordt gedaan hem te vergiftigen. Op 28 april 1716 sterft hij, in de ene hand een kruisbeeld en in de andere zijn Mariabeeld op 43-jarige leeftijd.

De cantieken van Montfort

Montfort heeft in zijn korte leven tussen zijn pastorale bezigheden door veel geschreven: brieven, theologische beschouwingen, regels voor zijn congregaties. Hij stichtte de Dochters der Wijsheid, de Montfortanen en de Broeders van St. Gabriël. Een groot deel van wat bewaard is gebleven, bestaat uit cantieken. Deze bevatten gebeden, teksten voor processies, mystieke poëzie, dialogen die doen denken aan middeleeuwse mysterie-, heiligen- en mirakelspelen. Montfort heeft ze geschreven voor parochies, voor de Dochters der Wijsheid, voor vrienden en kennissen of als uitingen van zijn geloofsbeleving.

De cantieken zijn gebaseerd op wat in Montfort omgaat, zonder dat hij met zichzelf te koop loopt. Hij hoopt dat zijn cantieken opbeuren en inspireren, mensen doen opveren. Hij nodigt hen uit mee te zingen en zo in contact te komen met de levende God. Hij laat hen delen in wat hij heeft gehoord en gelezen, in de wijze waarop hij dat heeft verwerkt en hoe het in hem zelf een gebed is geworden.

Meer informatie

Het boek Gods liefde voor mensen doet me dichten en zingen  + CD met de gezongen cantieken kost  € 22,95
De CD-box Gods liefde voor mensen doet ons zingen kost € 9,95

Voor meer informatie of bestellen van Boek en CD-box ná 8 december 2016:

Provincialaat Montfortanen

Vroenhof 87,NL 6301 KE Valkenburg a/d Geul
Tel: 043 – 608 8200
provincialaat@montfortanen.nl
www.montfortanen.nl
Adres Hubertuskerk: Hubertusstraat 59, 6191 PB Genhout