Goede Vrijdag

GOEDE VRIJDAG

Deze vrijdag is eigenlijk door het lijden, kruisiging en dood van Jezus de droevigste dag van het jaar, een treurdag. En toch noemen wij deze vrijdag ‘goed’, omdat deze dag bezien moet worden vanuit paaszondag, de dag van de Verrijzenis van Jezus Christus. In de kerkelijke viering leest men het Lijdensverhaal.