Guilaume Hubert Henri L’Ortye

Guilaume Hubert Henri L’Ortye

Geboren: 05-05-1906 te Wijlre

Ingetreden: 1925 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1926 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1931 te Oirschot

Priesterwijding: 21-05-1932 te Den Bosch

Gewijd door: mgr.A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1919-1925 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1926-1928 Filosofie Oirschot

1928-1932 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1932-1938 Rotselaar België leraar

1938-1942 Bika Indonesië missieoverste

1942-1945 Labuan (eiland) Indonesië internering (N.Borneo)

1945-1946 Pontianak Indonesië pastor

1946-1948 Sintang Indonesië pastor

1948-1959 Sejiram Indonesië pastor

1959-1963 Bika Indonesië pastor

1963-1971 Benua Martinus Indonesië pastor

1971-1982 Sedjiram Indonesië pastor

1982-1996 Vroenhof rustend

Overleden 10-03-1996 te Vroenhof

Begraven 15-03-1996 te Schimmert