Guillaume Henri Clemens

Guillaume Henri Clemens

Geboren: 26-02-1879 te Maastricht

Ingetreden: 1898 te Pontchâteau in Frankrijk

Eerste geloften: 20-08-1899 te Pontchâteau in Frankrijk

Eeuw. geloften: 08-12-1905 te St.Laurent s/S in Frankrijk

Priesterwijding: 17-06-1905 te Oirschot

Gewijd door: Mgr. W.v.d.Ven bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

Montfortaans 1892-1898 te Schimmert

hogere studies

Filosofie 1899-1901 El Biar Algiers

Theologie 1901-1903 Schimmert

Theologie 1903-1905 Oirschot

in dienst van de congregatie

1905-1908 St.Laurent s/S Frankrijk secretaris Gen. Overste

1908-1910 Oirschot leraar

1910-1914 D'Hoppe België pastoor

1914-1915 Oirschot leraar

1915-1918 Schimmert leraar

1918-1924 Schimmert overste

1924-1925 Meerssen overste

1925-1928 Hoensbroek volksmissionaris

Overleden 22-01-1928 te Hoensbroek

Begraven te Schimmert