Guillaume Hubert Sebastien Toebosch

Guillaume Hubert Sebastien Toebosch

Geboren: 10-04-1904 te Schimmert

Ingetreden: 1922 te Meerssen

Eerste geloften: 15-08-1923 te Meerssen

Eeuw. geloften: 15-08-1928 te Schimmert

Priesterwijding: 25-05-1929 te Den Bosch

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1916-1922 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1923-1925 Filosofie Oirschot

1925-1929 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1929-1930 Schimmert leraar

1930-1933 Egmond aan Zee predikant

1933-1937 Voorschoten H.S. predikant

1937-1943 Egmond aan Zee predikant

1943-1946 Egmond aan Zee overste en pastoor

1946-1952 Heiloo rector

1952-1957 Voorschoten Ber. bouwpater

1957-1960 Voorschoten H.S. predikant

1960-1962 Viersen Duitsland rector

1962-1983 Genk België assistent

1983-1987 Vroenhof rustend

Overleden 05-04-1987 te Maastricht

Begraven 08-04-1987 te Schimmert