Hendricus Jacobus Polman

Hendricus Jacobus Polman

Geboren: 17-07-1908 te Groesbeek

Ingetreden: 1928 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1929 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1934 te Rome in Italië

Priesterwijding: 16-03-1935 te Rome in Italië

Gewijd door: mgr. J. Palica,

 

humaniora/vakschool

1922-1928 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1929-1931 Filosofie Oirschot

1931-1935 Theologie Rome Italië

 

in dienst van de congregatie

1935-1936 Loreto Italië leraar

1936-1943 Oirschot leraar

1943-1943 Berg en Dal directeur Mar. Werken

1943-1945 Meerssen directeur Mar. Werken

1945-1946 Oirschot directeur Mar. Werken

1946-1950 Oirschot Mariale Werken

1950-1958 Hoensbroek retraitewerk

1958-1960 Oirschot leraar

1960-1970 Hoensbroek overste en pastoor

1970-1972 Hoensbroek kapelaan

1972-1973 Schimmert assistent

1973-1983 Genhout pastoor

1983-1986 Hoensbroek(privé) rustend

 

Overleden 10-08-1986 te Heerlen

Begraven 15-08-1986 te Genhout