Hendrik Henriks

Hendrik Henriks

Geboren: 13-02-1920 te Geleen

Ingetreden: 1939 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1940 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1945 te Oirschot

Priesterwijding: 17-02-1946 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1933-1939 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1940-1942 Filosofie Oirschot

1942-1946 Theologie Oirschot

1946-1947 Eloquentia Simpelveld

in dienst van de congregatie

1947-1947 Heiloo assistent

1947-1954 M.Gladbach-Hehn Duitsland assistent

1954-1957 Bonn, St.Elisabeth Duitsland kapelaan

1957-1961 Bonn, St.Elisabeth Duitsland overste en kapelaan

1961-1969 Bonn, St.Elisabeth Duitsland overste en pastoor

1969-1997 Ruppichteroth Duitsland pastoor

1997-2001 St. Severin Duitsland gepens. wonend Ruppichter

Overleden 18-06-2001 te Ruppichteroth in Duitsland

Begraven 22-06-2001 te Ruppichteroth in Duitsland