Hendrik Jan Frans Wansink

Hendrik Jan Frans Wansink

Geboren: 03-10-1909 te Amsterdam

Ingetreden: 1929 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1930 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1935 te Oirschot

Priesterwijding: 07-03-1936 te Oirschot

Gewijd door: mgr. M. Meulenberg, bisschop van Reykjavik

humaniora/vakschool

1922-1929 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1930-1932 Filosofie Oirschot

1932-1936 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1936-1937 H.Landstichting kapelaan

1937-1941 Egmond aan Zee assistent

1941-1946 Oirschot leraar

1946-1949 Oirschot redactie en adm.

1949-1965 Egmond aan Zee propagandist

1965-1967 Haagse Sch/Heiloo rustend (lijdend aan stress)

1967-1977 Egmond aan Zee overste en econoom

Overleden 19-05-1977 te Heemstede

Begraven 23-05-1977 te Egmond aan Zee