Hendrikus Wilhelmus Daniëls

Hendrikus Wilhelmus Daniëls

Geboren: 29-12-1891 te Bladel

Ingetreden: 1912 te Meerssen

Eerste geloften: 15-08-1913 te Meerssen

Eeuw. geloften: 15-08-1918 te Meerssen

Priesterwijding: 14-06-1919 te Den Bosch

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1905-1909 niet-montfortaans te Eindhoven

1909-1912 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1913-1915 Filosofie Oirschot

1915-1919 Theologie Oirschot

1919-1920 Eloquentia Meerssen

in dienst van de congregatie

1920-1924 Schimmert leraar

1924-1925 Bogota Columbia assistent

1925-1933 San Juanito Columbia leraar

1933-1945 Medina Columbia overste en pastoor

1945-1953 Acacias Columbia

1953-1955 San Martin Columbia

1955-1957 Villavicencio Columbia kapelaan

1957-1958 San Martin Columbia pastoor

1958-1962 Castilla-la-Nueva Columbia pastoor

1962-1963 Acacias Columbia assistent

1963-1963 Bogota Columbia rustend

1964-1968 La Mesa Columbia rustend

Overleden 21-06-1968 te La Mesa in Columbia

Begraven 22-06-1968 te Choachi in Columbia