Henricus Willem Alexander van Bergen

Henricus Willem Alexander van Bergen

Geboren: 21-01-1913 te Born

Ingetreden: 1934 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1935 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1940 te Oirschot

Priesterwijding: 23-03-1941 te Oirschot

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1927-1934 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1935-1937 Filosofie Oirschot

1937-1941 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1941-1942 Nijmegen (C.Nova) Missiecursus

1942-1943 Nijmegen-Hz Maria Missiecursus

1943-1946 Gaanderen kapelaan

1946-1952 Imbuho Mozambique

1952-1953 Nambude Mozambique

1953-1964 Bomela Mozambique

1964-1965 Bomela/Mueda Mozambique

1966-1972 Doornenburg assistent

1972-1974 Drempt pastoor

1974-1991 Drempt/Olburgen pastoor

1991-1991 Wehl rustend in bej.oord

Overleden 21-06-1991 te Doetinchem

Begraven 26-06-1991 te Schimmert