Herman Johannes Wilhelmus Smit

Herman Johannes Wilhelmus Smit

Geboren: 10-08-1918 te Utrecht

Ingetreden: 1938 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1939 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1944 te Oirschot

Priesterwijding: 17-02-1946 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1931-1938 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1939-1942 Filosofie Oirschot

1942-1946 Theologie Oirschot

 

in dienst van de congregatie

1946-1948 Rotselaar BelgiëlLeraar

1948-1952 Meerssen socius

1952-1954 Oirschot  ziekteverlof

1954-1964 Meerssen socius

1964-1965 Vroenhof socius

1965-1986 Heiloo assistent

1986-1996 Oirschot rustend

 

Overleden 04-12-1996 te Oirschot

Begraven 09-12-1996 te Oirschot