Het Mariageheim

Door Montfort gemaakte samenvatting van De Ware Godsvrucht in briefvorm. In dit boekje reikt hij een methode aan om je, net als de apostelen met Pinksteren, te laten begeesteren en een 'nieuw mens' te worden.

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de aanwezigheid van de montfortanen in België (2020), is deze vertaling in hedendaags Nederlands verzorgd. Deze nieuwe uitgave van Het Mariageheim is een eresaluut aan de stichter van de Congregatie van de Montfortanen, de heilige Montfort.