Hubertus Jozef Dieters

Hubertus Jozef Dieters

Geboren: 31-08-1934 te Schaesberg

Ingetreden: 1953 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1954 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1959 te Oirschot

Priesterwijding: 27-03-1960 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Bekkers, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1946-1953 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1954-1956 Filosofie Oirschot

1956-1960 Theologie Oirschot

1960-1961 Pastoraal Sch./Maastricht

1961-1967 Universiteit Nijmegen Frans en theologie

in dienst van de congregatie

1960-1961 Schimmert pastoraal Maastricht

1961-1967 Berg en Dal student Frans

1967-1972 Berg en Dal overste+student theol.

1972-1977 Kachebere Malawi leraar groot-seminarie

1977-1982 Zomba Malawi leraar groot-seminarie

1982-1985 Nantipwili Malawi regionale overste

1985-1987 Leenhof rustend

1987-1989 Nantipwili Malawi

1989-1989 Schaesberg (thuis) ziekteverlof

Overleden 12-03-1989 te Heerlen

Begraven 18-03-1989 te Landgraaf-Leenhof