Hubertus Maria Werner L’Ortye

Hubertus Maria Werner L’Ortye

Geboren: 28-09-1903 te Wijlre

Ingetreden: 1923 te Meerssen

Eerste geloften: 15-08-1924 te Meerssen

Eeuw. geloften: 15-08-1929 te Meerssen

Priesterwijding: 14-06-1930 te Den Bosch

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1917-1920 niet-montfortaans te Roermond

1920-1923 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1924-1926 Filosofie Oirschot

1926-1930 Theologie Oirschot

 

in dienst van de congregatie

1930-1935 Hoensbroek kapelaan

1935-1950 Roermond (Bisdom) retraitewerk

1950-1952 Oirschot pater spiritualis

1952-1958 Oirschot overste

1958-1959 Leuven België overste

1959-1963 Meerssen overste en magister

1963-1965 Vroenhof overste en magister

1965-1967 Meerssen rustend

1967-1969 Vroenhof overste en magister

1969-1976 Vroenhof rustend

 

Overleden 26-07-1976 te Vroenhof

Begraven 29-07-1976 te Schimmert