Hubertus Marie Gebhard

Hubertus Marie Gebhard

Geboren: 14-09-1876 te Maastricht

Ingetreden: 1895 te Pontchâteau in Frankrijk

Eerste geloften: 26-08-1896 te Pontchâteau in Frankrijk

Eeuw. geloften: 23-09-1903 te Rome in Italië

Priesterwijding: 22-09-1900 te Ottawa in Canada

Gewijd door: mgr. J.T. Duhamel, bisschop van Ottawa

humaniora/vakschool

1888-1895 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1896-1897 Filosofie Cyrville Canada

1897-1900 Theologie Cyrville Canada

1900-1904 Universiteit Rome Italië

in dienst van de congregatie

1904-1907 Oirschot leraar

1907-1931 Rome Italië procurator

1931-1934 St.Laurent s/S Frankrijk generaal assistent

1934-1939 Niort/St.Laurent Frankrijk blind en semi-verlamd

Overleden 30-03-1939 te St.Laurent s/S in Frankrijk

Begraven 01-04-1939 te St.Laurent s/S in Frankrijk