Boek - In de voetstappen van de Gekruisigde

Spiritualiteit in de lijn van Louis-Marie Grignion de Montfort

Wiel Logister smm

In de lijn van Grignion de Montfort (1673-1716) bespreekt dit boek de oproep van Jezus om in zijn voetstappen te treden en het kruis op de schouders te nemen. Op grond van de Bijbel en van Montfort’s Brief aan de Vrienden van het Kruis staat Logister stil bij de kern van de kruis­spiritualiteit: de moedige inzet voor het bedreigde en geminachte leven in de naam van Degene die  heet “Ik zal er zijn voor jou”. In vervolg op
Geraakt door de nederigheid van God (2012) betoogt hij dat de navolging van Jezus en van zijn godsgeloof in sommige omstandigheden uitdaagt tot radicale keuzes. Zoals o.a. de trappisten van Tibhirine (Algerije) hebben laten zien, die in 1996 wegens hun
solidariteit met hun islamitische dorpsgenoten zijn vermoord.

Wiel Logister, geboren in 1938 in Nieuwenhagen, werd in 1959 lid van de Montfortanen. Hij werkte van 1976-2003 aan de Theologische Faculteit in Tilburg en was provinciaal overste van 2002-2011.