installatie Stefan en Charles

Charles Leta, Peter Denneman, Stefan Musanai

Bijna een jaar geleden kwamen ze naar Nederland: Stefan Musanai smm en Charles Leta smm. Ze leren Nederlands, snuiven de cultuur op, leren autorijden, gaan een kerkelijke inburgeringscursus volgen en fietsen door het Limburgse land. Ze leerden hun confraters kennen, wonen in de communiteit van Vroenhof. 

Twee montfortanen uit Indonesië. Ze komen om te helpen de montfortaanse spiritualiteit levend te houden. Daarnaast gaan ze parttime werken als kapelaan in de St. Remigius-parochie in Schimmert en de St. Hubertusparochie in Genhout. Ze zijn er klaar voor. Ze verhuizen op 10 oktober naar de communiteit in Schimmert. Op zondag 20 oktober worden ze geïnstalleerd door Peter Denneman smm, provinciaal overste, om 09.30 uur in Genhout en om 11.00 uur in Schimmert.