Installatie Stefan Musanai en Charles Leta

Zondag 20 oktober 2019 (Wereldmissiedag) werden in de parochies St Hubertus in Genhout en St. Remigius in Schimmert Stefan Musanai en Charles Leta als kapelaan geïnstalleerd. Beide behoren tot de congregatie van de montfortanen, waartoe ook pastoor van Oss behoort. Ze zijn geboren op Flores, Indonesië, en jong, halverwege de dertig. Zij gaan pastoor van Oss in deeltijd ondersteunen in de beide parochies. Voor de overige tijd gaan zij zich verder verdiepen in de Nederlandse taal en invulling geven aan het uitdragen van de montfortaanse spiritualiteit.
De installatie tot kapelaan vond plaats in druk bezochte vieringen in beide parochies. Voorganger Peter Denneman smm, provinciaal overste, installeerde beide paters tot kapelaan met het voorlezen van de benoemingsbrief van mgr. Harrie Smeets, bisschop van Roermond.
Aan het slot van de overweging, keerde Peter Denneman zich rechtstreeks tot Stefan en Charles met de volgende woorden:
“Gedoopt en gezonden is ieder van ons! Vandaag onderstrepen in het bijzonder
de zending van Charles en Stefan dat. In ons periodiek ‘Wijzer’ hebben jullie geschreven over jullie roeping tot priester-montfortaan, dat jullie in jullie geboorteland hebben verricht.

En toen de uitnodiging, of beter: de roep van jullie provinciaal overste Anton Tensi
om uitgezonden te worden naar Nederland. We zijn super-blij, trots en dankbaar tegelijk,
dat jullie op die roep zijn ingegaan, dat jullie de benoeming hebben aanvaard. Dat was 11 maanden geleden.

Jullie kwamen in een land, een cultuur, een kerk én confraters die jullie totaal niet kenden. Jullie hebben je open gesteld: wij hebben elkaar leren kennen, waarderen ook, jullie hebben je verdiept in onze taal, onze gewoontes. Jullie zijn je al meer thuis gaan voelen in onze provincie waar wij jullie met open armen, vooral met een open hart hebben ontvangen.

Jullie hebben kennis gemaakt met bisschop Harrie Smeets en de vicaris-generaal René Maessen. Dat was allerhartelijkst. Jullie hebben kennis gemaakt met parochianen van Genhout en Schimmert, met het bestuur van beide parochies…

En nu vandaag is het zover dat ik als provinciaal overste van Nederland jullie mag installeren tot kapelaan van de Hubertusparochie in Genhout en de Remigiusparochie in Schimmert.”
Aansluitend aan de vieringen namen de kapelaans nog lang vele welgemeende felicitaties in ontvangst van de parochianen. Het was hartverwarmend.

foto's: Lou Zeegers

Charles en Stefan zingen  handopleggingJohn verwelkomt ze