Jacobus Cornelis de Graaf

Jacobus Cornelis de Graaf

Geboren: 22-11-1939 te Castricum

Ingetreden: 1959 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1960 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1965 te Oirschot

Priesterwijding: 19-03-1966 te Oirschot

Gewijd door: mgr. L. Jansen, bisschop van Isangi

humaniora/vakschool

1952-1956 montfortaans te Voorschoten

1956-1959 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1960-1962 Filosofie Oirschot

1962-1966 Theologie Oirschot

1966-1970 Universiteit Nijmegen Schriftuur

in dienst van de congregatie

1966-1972 Berg en Dal student schrift + Bijbelapost.

1972-1984 Berg en Dal districtskatecheet

Overleden 05-04-1984 te Castricum

Begraven 09-04-1984 te Castricum