Jacobus Jan Woudenberg

Jacobus Jan Woudenberg

Geboren: 17-01-1907 te Gouda

Ingetreden: 1930 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1931 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1936 te Oirschot

Priesterwijding: 20-02-1937 te Den Bosch

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1927-1930 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1931-1933 Filosofie Oirschot

1933-1937 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1937-1958 Schimmert leraar

1958-1961 H.Landstichting overste

1961-1967 Egmond aan Zee overste en pastoor

1967-1973 Netterden Nederland pastoor

1973-1977 Emmerich Duitsland rector

1977-1978 Haarlem rustend bij familie

1978-1988 Hilversum rustend in bejaardenhuis

1988-1988 Oirschot op bezoek

Overleden 16-03-1988 te Eindhoven

Begraven 18-03-1988 te Oirschot