Jacobus Johannes Jacobs

Jacobus Johannes Jacobs

Geboren: 08-04-1907 te Someren

Ingetreden: 1929 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1930 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1935 te Oirschot

Priesterwijding: 07-03-1936 te Oirschot

Gewijd door: mgr. M. Meulenberg, bisschop van Reykjavik

humaniora/vakschool

1922-1929 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1930-1932 Filosofie Oirschot

1932-1936 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1936-1975 Montepuez Mozambique

1975-1980 Haarlem rustend

1980-1983 Vroenhof rustend

Overleden 24-02-1983 te Vroenhof

Begraven 28-02-1983 te Schimmert