Jacobus Martinus Janssen

Jacobus Martinus Janssen

Geboren: 27-06-1933 te Voorburg

Ingetreden: 1953 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1954 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1959 te Oirschot

Priesterwijding: 27-03-1960 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Bekkers, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1946-1953 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1954-1956 Filosofie Oirschot

1956-1960 Theologie Oirschot

1960-1961 Eloquentia Maastricht

in dienst van de congregatie

1961-1968 Schimmert leraar

1968-1969 Zevenaar leraar

1969-1973 Katwijk aalmoezenier

1973-1983 Den Helder aalmoezenier

1983-1984 Den Haag hoofdvlootaalmoezenier

Overleden 12-06-1984 te Den Haag

Begraven 15-06-1984 te Voorschoten

Herbegraven 24-04-2001 te Schimmert