Jan Antoon Bertrand

Jan Antoon Bertrand

Geboren: 20-09-1897 te Schinnen

Ingetreden: 1917 te Meerssen

Eerste geloften: 15-08-1918 te Meerssen

Eeuw. geloften: 15-08-1923 te Oirschot

Priesterwijding: 14-06-1924 te Oirschot

Gewijd door: mgr. C. v.d. Ven, bisschop van Natchitoches VS

humaniora/vakschool

1909-1917 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1918-1920 Filosofie Oirschot

1920-1924 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1924-1947 Schimmert leraar, prefect, overste

1947-1948 St.Laurent s/S Frankrijk generaal assistent

1948-1958 Rome Italië generaal assistent

1958-1958 Hoensbroek overste (paar maanden)

1958-1961 Meerssen (Prov.) archivaris-secretaris

1961-1964 Hoensbroek provisor

1964-1967 Vroenhof provisor noviciaat

1967-1969 Meerssen bej.huis rustend

1969-1973 Vroenhof rustend

Overleden 19-05-1973 te Vroenhof

Begraven 22-05-1973 te Schimmert