Jan Beijers

Jan Beijers

Geboren: 03-08-1925 te Rotterdam

Ingetreden: 1947 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1948 te Meerssen

Eeuw.  geloften: 08-09-1953 te Oirschot

Priesterwijding: 28-03-1954 te Oirschot

Gewijd door:  mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

 

humaniora’/vakschool

1939-1943 niet montfortaans te Rotterdam

1943-1947 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1948-1950 Filosofie Oirschot       

1950-1954 Theologie Oirschot       

 

in dienst van de congregatie

1954-1955 Namuno Mozambique  

1955-1966 Balama Mozambique  

1967-1967 Lins Brazilië    

1967-1970 propagandist Oirschot              

1970-1978 missieprocurator Voorschoten Ber.      

1978-1990 missieprocurator/Provinciaal econoom Oirschot/Voorschoten    

1990-1994 provinciaal econoom Oirschot/Voorsch.     

1994-1995 provinciaal econoom+ huisecononoom Oirschot/Voorschoten   

1995-2001 executeur testamentair Oirschot/Voorschoten   

2001-2003 executeur testamentair Oirschot              

2003-2008 rustend Oirschot              

2008-2009 rustend Vroenhof              

 

Overleden 13-01-2009 te Vroenhof

Begraven 16-01-2009 te Oirschot