Jan Joseph Vroemen

Jan Joseph Vroemen

Geboren: 14-01-1918 te Beek (Lb)

Ingetreden: 1938 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1939 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1944 te Oirschot

Priesterwijding: 19-03-1945 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1931-1938 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1939-1941 Filosofie Oirschot

1941-1945 Theologie Oirschot

1945-1946 Eloquentia Simpelveld

in dienst van de congregatie

1946-1948 Namuno Mozambique

1948-1951 Mesa Mozambique

1951-1956 Namuno Mozambique

1956-1969 Mesa Mozambique

1969-1975 Balama Mozambique

1975-1981 Setterich Duitsland rector

1981-1982 Vroenhof rustend

1982-1983 Schimmert rustend

Overleden 09-04-1983 te Schimmert

Begraven 13-04-1983 te Schimmert