Jan Jozef Arets

Jan Jozef Arets

Geboren: 29-10-1932 te Oirsbeek

Ingetreden: 1952 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1953 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1958 te Oirschot

Priesterwijding: 08-03-1959 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1945-1952 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1953-1955 Filosofie Oirschot

1955-1959 Theologie Oirschot

1959-1960 Eloquentia Maastricht

1960-1962 Universiteit Rome Italië Filosofie

1962-1963 Universiteit Leuven België Filosofie

 

in dienst van de congregatie

1963-1966 Oirschot leraar

1966-1971 Oirschot opleiding broeders

1971-1973 Oirschot econoom

1973-1976 Oirschot overste en econoom

1975-1978 Oirschot provinciaal econoom

 

Overleden 22-08-1978 te Oirschot

Begraven 26-08-1978 te Oirschot