Jan L. Swelsen

Jan L. Swelsen

Geboren: 15-12-1891 te Schimmert

Ingetreden: 1911 te Meerssen

Eerste geloften: 15-08-1912 te Meerssen

Eeuw. geloften: 15-08-1917 te Meerssen

Priesterwijding: 02-06-1917 te Den Bosch

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1904-1911 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1912-1914 Filosofie Oirschot

1914-1918 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1919-1921 Nankhunda Malawi

1921-1923 Utale Malawi

1923-1925 Nankhunda Malawi

1925-1926 Chikwawa Malawi

1926-1930 Zomba Malawi

1930-1945 Limbe Malawi secr.gen.onderwijs missies Malawi

1945-1950 Namlenga Malawi

1950-1951 Schimmert Malawi ziekteverlof

1951-1952 Nguludi

1952-1955 Namlenga Malawi

1955-1956 Schimmert ziekteverlof

1956-1957 Nguludi

Overleden 17-06-1957 te Nguludi in Malawi

Begraven te Nguludi in Malawi