Johan Joseph Hensgens

Johan Joseph Hensgens

Geboren: 21-03-1901 te Kerkrade

Ingetreden: 1922 te Meerssen

Eerste geloften: 15-08-1923 te Meerssen

Eeuw. geloften: 15-08-1928 te Schimmert

Priesterwijding: 25-05-1929 te Den Bosch

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1913-1922 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1923-1925 Filosofie Oirschot

1925-1929 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1929-1933 Rotselaar België leraar

1933-1954 Leuven België hulpproost B.J.B

1954-1957 Kontich-Kazerne België volksmissionaris

1957-1965 Rotselaar België leraar

1965-1970 St.Kwintens-Lennik België aalmoezenier

Overleden 01-06-1970 te Brussel in België

Begraven 04-06-1970 te Rotselaar in België

opmerking

In 1966 overgegaan naar Vicariaat/Provincie van België