Johannes Cornelis Maalste

Johannes Cornelis Maalste

Geboren: 27-07-1907 te Utrecht

Ingetreden: 1928 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1929 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1934 te Oirschot

Priesterwijding: 16-03-1935 te Den Bosch

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1921-1928 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1929-1931 Filosofie Oirschot

1931-1935 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1935-1936 Voorschoten H.S. assistent

1936-1947 Rotselaar België leraar

1947-1948 Na Sedjiram Indonesië

1948-1949 Benua Martinus Indonesië

1949-1952 Na Sedjiram Indonesië

1952-1954 Voorschoten student Leiden

1954-1955 Voorschoten belast met broeders

1955-1956 Voorschoten redacteur-secretaris ‘Lichtflitsen’

1956-1962 Blantyre, Neno Malawi

1962-1963 Likulezi Malawi leraar klein-seminarie

1963-1965 Mzedi Malawi

1965-1966 Voorschoten ziekteverlof

1966-1969 Meerssen rustend

1969-1971 Doornik België rector zusters ‘Verte Feuille’

1971-1978 Vroenhof, Maastricht, Klimmen, Born rustend

Overleden 22-04-1978 te Sittard

Begraven 26-04-1978 te Schimmert