Johannes Gerardus Henricus Antonius Habraken

Johannes Gerardus Henricus Antonius Habraken

Geboren: 28-04-1896 te Meerveldhoven

Ingetreden: 1915 te Meerssen

Eerste geloften: 15-08-1916 te Meerssen

Eeuw. geloften: 15-08-1921 te Meerssen

Priesterwijding: 10-06-1922 te Den Bosch

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1908-1915 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1916-1918 Filosofie Oirschot

1918-1922 Theologie Oirschot

1922-1923 Eloquentia Oirschot

in dienst van de congregatie

1923-1937 Schimmert leraar

1937-1939 Voorschoten H.S, kapelaan

1939-1941 Leenhof kapelaan

1941-1944 Schimmert rector zusters

1944-1948 Leenhof rector en overste

1948-1950 Djakarta Indonesië legeraalmoezenier

1950-1953 Meerssen secr. van provinciaal

1953-1955 Doornik België rector zusters

1955-1957 Voorschoten H.S. overste

1957-1960 Berg en Dal rector zusters

1960-1964 H.Landstichting gids en godsd.leraar

Overleden 03-06-1964 te Nijmegen

Begraven 06-06-1964 te Oirschot