Johannes Henricus Cloots

Johannes Henricus Cloots

Geboren: 28-10-1910 te Schinnen

Ingetreden: 1930 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1931 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1936 te Oirschot

Priesterwijding: 20-02-1938 te Oirschot

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1922-1930 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1931-1933 Filosofie Oirschot

1934-1938 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1933-1934 Schimmert scholastiek-leraar (1 jaar)

1938-1951 Schimmert leraar

1951-1955 Bika Nazareth Indonesië

1955-1957 Putussibau Indonesië

Overleden 08-04-1957 te Putussibau in Indonesië

Begraven 09-04-1957 te Putussibau in Indonesië