Johannes Hubertus Cornelius Limpens

Johannes Hubertus Cornelius Limpens

Geboren: 16-09-1889 te Meerssen

Ingetreden: 1909 te Cyrville in Canada

Eerste geloften: 27-08-1910 te Cyrville in Canada

Eeuw. geloften: 27-08-1915 te Eastview in Canada

Priesterwijding: 29-05-1915 te Ottawa in Canada

Gewijd door: mgr. H. Gauthier, bisschop van Ottawa

humaniora/vakschool

1901-1909 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1910-1912 Filosofie Eastview Canada

1912-1916 Theologie Eastview Canada

in dienst van de congregatie

1916-1918 Papineauville Canada leraar

1918-1931 Eastview Canada leraar

1931-1932 Quebec Canada predikant

1932-1933 H.Landstichting gids

1933-1935 Vila Real Portugal leraar

1935-1936 Hoensbroek predikant

1936-1950 Amadora Portugal overste

1950-1952 Leuven België predikant

1952-1955 H.Landstichting overste

1955-1966 Doornik België pater spiritualis `Sagesse`

1966-1969 Meerssen rector Gasthuis

1969-1976 Vroenhof rustend

Overleden 08-05-1976 te Maastricht

Begraven 12-05-1976 te Schimmert