Johannes Hubertus Reijnders

Johannes Hubertus Reijnders

Geboren: 04-07-1914 te Gulpen

Ingetreden: 1934 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1935 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1940 te Oirschot

Priesterwijding: 23-03-1941 te Oirschot

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1927-1934 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1935-1937 Filosofie Oirschot

1937-1941 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1941-1942 Den Bosch missiecursus

1942-1943 Nijmegen missiecursus

1943-1944 Oirschot assistent

1944-1946 Banholt assistent

1946-1948 Bika Indonesië

1948-1952 Putus Sibau Indonesië

1952-1954 Pontianak Indonesië

1954-1956 Bika Nazareth Indonesië

1956-1976 Putus Sibau Indonesië

1976-1978 Bika Nazareth Indonesië

1978-1980 Sedjiram Indonesië

1980-1986 Sintang Indonesië

1986-1987 Gulpen ziekteverlof

1987-1988 Vroenhof rustend

Overleden 28-03-1988 te Vroenhof

Begraven 30-03-1988 te Schimmert