Johannes Jacobus Limpens

Johannes Jacobus Limpens

Geboren: 09-04-1920 te Meerssen

Ingetreden: 1940 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1941 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1946 te Oirschot

Priesterwijding: 16-03-1947 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1932-1937 niet-montfortaans te Heerlen

1937-1938 niet-montfortaans te Sittard

1938-1940 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1941-1943 Filosofie Oirschot

1943-1947 Theologie Oirschot

1947-1948 Eloquentia Simpelveld

 

in dienst van de congregatie

1948-1952 Meerssen assist.prov.econoom

1952-1955 Oirschot econoom

1955-1957 Meerssen missiebusjes

1957-1965 Schimmert conrector en leraar

1965-1968 Berg en Dal Mariale Werken

1968-1972 Kerkrade rector

1972-1975 Vroenhof assistent

1975-1978 Rome Italië gastarchivaris

1978-1978 Reykjavik IJsland gastarchivaris

1978..... Vroenhof/Rome Nl./Italië gastarchivaris

1987-2000 Vroenhof rustend

 

Overleden 21-08-2000 te Heerlen

begraven 26-08-2000 in Schimmert