Johannes Metselaar

Johannes Metselaar

Geboren: 10-06-1928 te Beverwijk

Ingetreden: 1950 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1951 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1956 te Oirschot

Priesterwijding: 31-03-1957 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1943-1950 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1951-1953 Filosofie Oirschot

1953-1957 Theologie Oirschot

1957-1958 Pastoraal Leuven België

in dienst van de congregatie

1958-1976 Montepuez Mozambique

1976-1983 Barbosa Lins Brazilië

1983-1988 Voorschoten Bond zonder Naam

1988-1992 Voorschoten rustend

1992-1997 Vroenhof rustend

Overleden 14-06-1997 te Vroenhof

Begraven 18-06-1997 te Schimmert