Johannes Theodorus Maria Umans

Johannes Theodorus Maria Umans

Geboren: 08-10-1924 te Amsterdam

Ingetreden: 1946 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1947 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1952 te Oirschot

Priesterwijding: 15-03-1953 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1937-1945 niet-montfortaans te Amsterdam

1945-1946 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1947-1949 Filosofie Oirschot

1949-1953 Theologie Oirschot

 

in dienst van de congregatie

1953-1964 Roskilde Denemarken zielzorg

1964-1967 Taastrup Denemarken zielzorg

1967-1993 Roskilde Denemarken zielzorg

1993-2000 Kopenhagen Denemarken rector zusters/officialaat

 

Overleden 29-10-2000 te Birkenröd in Denemarken

Begraven 03-11-2000 te Roskilde in Denemarken