Johannes Wilhelmus van den Hoek

Johannes Wilhelmus van den Hoek

Geboren: 30-01-1907 te Utrecht

Ingetreden: 1926 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1927 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1932 te Oirschot

Priesterwijding: 10-06-1933 te Oirschot

Gewijd door: mgr. M. Meulenberg, bisschop van Reykjavik

humaniora/vakschool

1919-1926 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1927-1929 Filosofie Oirschot

1929-1933 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1933-1935 Roskilde Denemarken kapelaan

1935-1938 Slagelse Denemarken kapelaan

1938-1942 Roskilde Denemarken kapelaan

1942-1947 Hilleröd Denemarken deservitor

1947-1967Ringsted Denemarken pastoor

1967-1986 Holbaek Denemarken pastoor

1986-1989 Ringsted Denemarken rustend

Overleden 23-03-1989 te Ringsted in Denemarken

Begraven 31-03-1989 te Ringsted in Denemarken