Joseph Herman Bokeloh

Joseph Herman Bokeloh

Geboren: 20-10-1908 te Amsterdam

Ingetreden: 1929 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1930 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1935 te Oirschot

Priesterwijding: 07-03-1936 te Oirschot

Gewijd door: mgr. M. Meulenberg, bisschop van Reykjavik

humaniora/vakschool

1921-1929 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1930-1932 Filosofie Oirschot

1932-1936 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1936-1939 Oirschot rector "De Baast"

1939-1946 H.Landstichting gids+redact.'t H.Land

1946-1948 Egmond aan Zee overste en pastoor

1948-1952 Roermond directeur retraitewerk

1952-1955 Berg en Dal overste

1955-1961 Voorschoten overste

1961-1981 H.Landstichting overste

Overleden 20-03-1981 te H. Landstichting

Begraven 24-03-1981 te H. Landstichting