Joseph (Jo) Hubert Maria van den Asdonk

Joseph (Jo) Hubert Maria van den Asdonk

Geboren: 25-10-1925 te Meijel

Ingetreden: 1948te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1949 te Meerssen

Eeuw.  geloften: 08-09-1954 te Oirschot

Priesterwijding: 20-03-1955 te Oirschot

Gewijd door:  mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1940-1948 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1949-1951 Filosofie Oirschot       

1951-1955 Theologie Oirschot       

 

in dienst van de congregatie

1955-1963 leraar Bunde                

1963-1965 prop.vaksch+busjesa Bunde                

1965-1966 leraar Zevenaar             

1966-1967 recruteur + godsdienstleraar Zevenaar             

1967-1968 bisschoppelijk inspecteur Zevenaar             

1968-1971 kapelaan+godsdienstleraar Leenhof              

1971-1976 moderator Eikenhagcol+ass.Nieuwenhagerheide   

1976-2000 pastoor Amby                 

2000-2009 emeritus Amby                 

 

Overleden 16-08-2009 te Amby

Begraven  21-08-2009 te Amby (parochiekerkhof)