Joseph Johannes Hubertus Wintraecken

Joseph Johannes Hubertus Wintraecken

Geboren: 23-01-1913 te Schinnen

Ingetreden: 1931 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1932 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1937 te Oirschot

Priesterwijding: 20-02-1938 te Oirschot

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1925-1931 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1932-1934 Filosofie Oirschot

1934-1938 Theologie Oirschot

 

in dienst van de congregatie

1938-1939 Rotselaar België leraar

1939-1942 Bika Indonesië

1942-1945 Labuan (eiland) Indonesië Internering

1945-1946 Pontianak Indonesië pastor tot 1946

1946-1958Bika Indonesië pastor

1958-1966 Benua Martinus Indonesië pastor

1966-1976 Winterslag België pastoor

1976-1983 Vroenhof  overste en econoom

1983-2000 Vroenhof  rustend

 

Overleden 25-11-2000 te Vroenhof

Begraven 30-11-2000 te Schimmert