Joseph William Humphry Gilbert Gundry

Joseph William Humphry Gilbert Gundry

Geboren: 22-08-1912 te Aarhus in Denemarken

Ingetreden: 1934 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1935 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1940 te Oirschot

Priesterwijding: 23-03-1941 te Oirschot

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1924-1927 niet-montfortaans te Aarhus in Denemarken

1927-1934 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1935-1937 Filosofie Oirschot

1937-1941 Theologie Oirschot

1941- 1942 Eloquentia Oirschot

in dienst van de congregatie

1942-1943 Oirschot Nederland les geven Deens

1943-1946 Oirschot Nederland les kerkgeschiedenis

1946-1947 Limbe Malawi studie

1947-1954 Zomba Malawi les HBS (Box 2)

1954-1955 Nankhwali Malawi pastor

1955-1957 Zomba Malawi secretaris en HBS

1957-1961 Nankhunda Malawi les klein-seminarie

overleden op 22-04-1994

begraven op 27-04-1994 in Oirschot.