Jozef Hubert (Hub) Jongen

Jozef Hubert (Hub)  Jongen

Geboren : 22-02-1907 te Schaesberg

Ingetreden : 1926 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1927 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1932 te Oirschot

Priesterwijding: 10-06-1933 te Oirschot

Gewijd door: mgr. M. Meulenberg, bisschop van Reykjavik

 

humaniora/vakschool

1919-1926 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1927-1929 Filosofie Oirschot

1929-1933 Theologie Oirschot

 

in dienst van de congregatie

1933-1948 Mariale Werken Leuven België

1948-1966 overste Mariale Werken Salzburg Oostenrijk

1966-1967 benoemd voor Brazilië Meerssen 

1967-1967 oriëntatiereis 1967Meerssen 

1968-1969 zielzorg Perus Brazilië

1969-1979 zielzorg Jardim Rincao Brazilië

1979-1995 zielzorg Villa Rosina-Caieiras Brazilië

1995-1996 rustend Vroenhof 

1996-2002 zielzorg Villa Rosina-Caieiras Brazilië

2002-2007 rustend Vroenhof 

 

Overleden 26-08-2007 te Vroenhof

Begraven 30-08-2007 te Schimmert