Jozef Maria Deckers

Jozef Maria Deckers

Geboren: 18-09-1883 te Epen

Ingetreden: 1904 te Meerssen

Eerste geloften: 14-09-1904 te Meerssen

Eeuw. geloften: 03-10-1909 te Eastview in Canada

Priesterwijding: 05-06-1909 te Ottawa in Canada

Gewijd door: mgr. J.T. Duhamel, bisschop van Ottawa

 

humaniora/vakschool

1895-1902 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1904-1906 Filosofie Eastview Canada

1906-1910 Theologie Eastview Canada

 

in dienst van de congregatie

1910-1914 Schimmert leraar

1914-1917 D'Hoppe België assistent

1917-1930 Oirschot leraar

1930-1936 Schimmert overste

1936-1944 Meerssen novicenmeester

1944-1954 Schimmert rector zusters

1954-1963 Schimmert  "schrijvend"

 

Overleden 22-12-1963 te Sittard

Begraven 26-12-1963 te Schimmert